2001 Mazda Etude 1,6ie problems

Report a Problem

Date:February 9, 2022, 1:56 am
Name:Mduduzi
Location:South Africa, Durban
Vehicle:Mazda Etude
Year:2001
Modification:Sudec
Problems:Uma ngihamba ngama giya amancane 15km umisishisa iyacisha , ime mhlampe 25 Kuya ku 30minuts. Emvakwalokho izoduma ihambe, kodwa mangihamba indawo ende ngamagiya amakhulu aycishi. Ngisukwazinkinga yayo
Contact:show contact

Suggest a Solution

 * - The field should be filled
* Your Name:
 Contact (e-mail, phone...):
* Comments:
Photos:


 


Updated on September 24, 2023